Ta forholdsregler

Man har et ansvar om man arbeider med den spirituelle verden. Man kan åpne opp for den, men det er ikke alltid like lett å lukke den igjen, særlig hvis man åpnet den på feil måte.

Husk på at synske og clairvoyante evner ikke nødvendigvis krever en  høy moral. De er mennesker som alle oss andre, de som har slike evner også. Det finnes uvitende medier og synske, og derfor er det egentlig bedre at du utvikler evnene selv, eller i det minste lærer å sette åndene på prøve.

En synsk eller  et medium kan introdusere deg for noen av dine spirituelle guider, men han eller hun bør ikke være din eneste kontaktperson.

Bruk din kritiske sans. Det finnes metoder for å avgjøre om du blir imponert over er ren fantasi eller om det faktisk har en substans. Har det substans vil informasjonen etter hvert kunne verifiseres på et eller annet plan. Bekreftelsen vil komme til deg gjennom andre kilder, eller ved at de hendelser som det spirituelle vesen har forutsagt, faktisk inntreffer. Negative spirituelle vesener vil ikke kommunisere uten komplikasjoner. Opplevelsen vil være ubehagelig og ubekvem. Den vil skape stress.

De spirituelle vesener som er negative, foretrekker å nærme seg deg i perioder med problemer og tvil, så det er nødvendig å være ekstra på vakt i slike situasjoner.

Hos spåtjenester24.no finner du både klarsynte, mediumer og andre som kan bistå deg og hjelpe deg, bare husk å være kritisk, og prøv gjerne mer enn én person som innehar slike evner. Ikke fordi noen av dem med vilje vil lure deg, men fordi også de er mennesker.

Kan man kommunisere med de døde? Bør man?

Noen regner det som harmløst, mens andre mener at forsøk på å kommunisere med dem er skadelig for både de levende og de døde. Som i de fleste tilfelle er en mellomting nok det mest korrekte. Så lenge de avdøde lever i våre tanker og minner, er det en psykisk kontakt. Så lenge de lever i våre minner og vi opplever følelser, er vi i kontakt med dem. Vi påvirker dem og de påvirker oss. Vi må være forsiktige med å kalle dem opp gang på gang gjennom et medium, for de avdøde får ikke gjort det de trenger å gjøre i den andre verdenen h vis de hele tiden blir distrahert av oss.

Det finnes mange vitnesbyrd som støtter den muligheten at personligheten eller sjelen lever videre etter den fysiske død. Fra Washington D.C. til Stillehavet finner man spøkelser. Tradisjonelle spøkelser lever stadig i gamle hus i Europa og Amerika, men de finnes også i sydens palasser, i moderne villaer – kort sagt i boliger av alle slag.

Det finnes hus hvor det høres fottrinn, hvor dører åpnes og møbler flyttes rundt. Noen ganger sees spøkelset som et syn eller som en skygge. Andre ganger h ører man en stemme som grynter eller banner. Man kan kjenne dufter, eller gjenstander blir flyttet på. Spøkelser kan opptre som enkeltindivider eller i grupper og hvis sannheten skal frem må det sies at på tross av alle de mange undersøkelser av fenomenet så er deres ikke-eksistens aldri blitt bevist.

Folk aksepterer ukritisk vitenskapens oppdagelser vedrørende materien. Ingen har noensinne sett en elektron eller en tachyon, men allikevel tyder vitnesbyrdene på deres eksistens. På samme måte tyder vitnesbyrdene på eksistensen av en spirituell verden.

Det er ikke en verden som hjemsøker den fysiske, men en verden som omgir den med vitalitet. Hvis disse tingene er sanne, vil det forandre vår oppfattelse av menneskehetens sanne natur og den skjebne. Men vi vil aldri få vite noe som helst før vi begynner å åpne dører og utforske hva som befinner seg på baksiden av dem.