Lær å kommunisere med engler

Overalt hvor det er mennesker, er det også spirituelle vesener. Mange frykter kontakt eller bare muligheten for kontakt med et usynlig område av livet. Kanskje skyldes det at vi allerede har så mange problemer med det synlige, at vi ikke ønsker at tingene skal bli enda mer komplisert. I tider med voksende kunnskap og psykiske erfaringer er det viktig at vi utvider vår oppfatning av de spirituelle veseners verden og deres rolle i våre liv.

Vi kan alle få noe godt ut av kontakt med den spirituelle verdenen og dens entiteter, som ofte betegnes som åndeguider eller veiledere. Den vil vise deg hvordan du identifiserer dem og den vil fjerne eventuell frykt du har for dem. De gir oss kreativitet, bidrar til overflod for oss, stimulerer innsikt og viten og beskytter oss og tjener oss som hjelpere