Etterlivet – døden finnes ikke

De som vi kaller spøkelser, essensen av dem som har vandret på jorden, kan gjøre mye for oss. De viser oss at døden faktisk ikke eksisterer. De trøster oss i smertens time. De vender ofte tilbake til forskjellige tider i våre liv for å gi veiledning; de viser seg for oss i drømmer og i meditasjon. Vi skal være forsiktig med å kalle dem opp hele tiden, de har sitt eget liv som fortsetter i andre dimensjoner. Samtidig fungerer de som våre guider gjennom den fysiske død og all den angst vi har for den.

Døden er et av livets store mysterier. En del av vår angst skyldes at vi tror at den adskiller oss fra dem vi elsker her på jorden. Derfor vil mange sjeler forbli bundet til jorden for å lindre og styrke de sørgende og dem som er sterkt påvirket av overgangen. Noen ganger  blir de igjen for å fremkalle visse handlinger i deres nærmeste sine tanker, og andre ganger forblir en sjel bundet til jorden for å hjelpe med å oppklare et eller annet mysterium og for å overbringe eventuelle endelige budskap.

De som elsket oss i livet, slutter ikke å elske oss etter at de har gått over til den andre siden. Ofte vil en nær avdøds sjel vende tilbake, om enn bare for en kort stund, for å bekrefte dette. Selv om det er overraskende bør det aldri skremme oss. Den slags bør man bare ta i mot med glede.

De fleste begravelsesskikker har et skjult aspekt som står i sterk forbindelse til forestillingen om et liv etter døden. Når sjelen frigjør sin energi fra den fysiske kroppen blir den atskilt fra den normale prana, eller livskraft som den ville hente via den fysiske kroppen. Det er derfor man legger ned blomster og tenner lys.

Mange mennesker unngår begravelser på grunn av de merkelige følelser som knytter seg til dem. Disse følelsene kommer fra flere kilder. Når sjelen trekker seg tilbake fra det fysiske legemet, gjør den erkeengel som våker over denne sjel det også. Dette fremkaller en helt tydelig fornemmelse av tomhet.

En annen kilde til disse følelsene stammer fra den kjensgjerning at ingen sjel går over uten hjelp. Sjeler fra andre som allerede har gått over, vil komme nærmere. Venner og slektninger som ikke lengre er i sine fysiske hylstre vil samles for å hjelpe den avdøde sjel med å trøste dem som fremdeles er i det fysiske.

Elementalerne er også meget aktiv under døds- og begravelsesprosessen. Deres energi er alltid kraftig og ofte håndgripelig. De er alltid tilstede når organisk masse skal oppløses.