Englenes hierarki

Dette er visstnok en versjon av Ave Maria hvor hastigheten er senket med 800%. Ikke vet jeg hvilken versjon, eller hvordan det blir hørende så lyst ut på så lav hastighet, men vakkert er det.

Engler opptrer i all slags litteratur og i alle religioner. De nevnes i historier og sanger, og de opptrer i halvparten av Bibelens bøker. I Salmenes bok (salme 91) kan vi lese at “han vil gi sine engler påbud om deg, å vokte deg på alle dine veie”.

Det finnes myriader av vesener i dette hierarki. De kalles budbringere, sønner og døtre av det gudommelige, ånder, hellige, devaer, skinnende, naturånder, serafer, kjeruber, troner, herskere, dyder, krefter, fyrster, erkeengler eller rett og slett engler.

Englenes funksjon er blant annet å prise og tjene det guddommelige, beskytte de troende og veilede menneskeheten. Det finnes engler for makt, healing, hjemmet, naturen, kunsten, skjønnhet og kreativitet. Det finnes engler for alle aspekter av livet, og om ikke annet bør det være en forsikring til oss om at ikke behøver å gjøre noe som helst alene.

Erkeenglene er de høyere ordeners talsmenn, og de fungerer som mellommenn mellom mennskeheten og universets gudommelige krefter. Naturåndene og englene arbeider på en rytmisk utfoldelse av universet gjennom naturens krefter og uttrykksformer, enten det dreier seg om å hjelpe et gresstrå å vokse eller medvirke planetenes og stjernenes bevegelse i universet.

Ethvert barn kjenner til skytsengler, men det er mange misforståelser rundt dem. Vi overvåkes alle av en gruppe engler som bistår oss uten å gjøre arbeidet for oss. Når vi lengter etter større spiritualitet og begynner å arbeide mer bevisst for å oppnå det, vil vi komme under formynderskap av et enkelt englevesen. Dette vesen vil tjene som lærer og innvier gjennom de prøvelser som fører til et større spirituelt modenhet. I den gamle hebraiske tradisjon kommer denne skytsengel fra en gruppe kjent som

Vår bevissthet blir utvidet når vi tenker på at det finnes vesener som er forskjellige fra oss selv i fysisk forstand, men som allikevel er ett med oss når det gjelder å tjene det gudommelige. Det sies at med et barns første latter fødes det en engel. Det er kanskje fordi latteren er en så enkel og kjærlig reaksjon på livet. Når vi blir eldre, mister vi denne enkeltheten. Vi klamrer oss til det kjente og det synlige og forventer at tingene gjentar seg, i stedet for å innse de uendelige og forskjellige muligheter hvert eneste flyktige sekund inneholder.

Englenes hierarki viser oss hvordan vi med dem som forbilde kan realisere oss selv. De utfører sine oppgaver med en kreativ glede, en snarrådighet og en festlig fargeglans som er høyt hevet over våre egne møysommelige anstrengelser.

Vi bør gjøre det samme. Vi trenger å sikte høyere. Flytte våre selvpålagte skylapper og begynne å se hele bildet. Englene kan hjelpe oss med det. Alt vi trenger å gjøre er å be dem om det! Disse androgyne vesener kan se hva vi virkelig er. De ser vårt vesens sanne essens. De ser de skritt vi behøver å ta i tiden fremover, og de er i stand til å hurtigere sette oss i forbindelse med vårt guddommelige opphav. Vi behøver kun åpne våre hjerter og rekke hendene frem mot dem så kan vi også fly på englevinger.