Den spirituelle verden

Det finnes utallige beskrivelser av den spirituelle verden fra forskjellige vinkler. Mystikere, clairvoyante og folk som har hatt ut-av-kroppen- og nær-døden-opplevelser har kommet med disse beskrivelsene. Det er høyst sannsynlig at vi alle bidrar med vår egen personlige oppfatning til denne verden.

Det finnes tre typiske forklaringer på hvorfor noen opplever denne fine dimensjonen av livet.

Den første er avvisende. Fenomenet eller opplevelsen avskrives som hallusinasjoner, svindel, misforståelser, overaktiv fantasi, osv.

Den andre er vitenskapelig-rasjonell. Den er som regel et forsøk på å avmystifisere alle aspekter av opplevelsen. Ved nær-døden-opplevelser forklares gjerne opplevelsen kun som et resultat av hypoksi (surstoffmangel i hjernen).

Den tredje forklaringen er det okkulte. Her utvikles begreper for å forklare den merkelige opplevelsen. Disse begrepene er både filosofiske og teologiske og i tidens løp har de vært både enkle og innviklede. Selv om mange mener at de fleste av dem er pseudovitenskap, kan de gi en fornuftig, filosofisk forklaring på noe som ofte føles vanskelig å få tak på.

En av de mest aksepterte okkulte oppfatninger vedrørende den spirituelle verden stammer fra østlig filosofi. I denne filosofien er det syv eksistensplaner, eller nivåer. Hvert plan har sine egne livsformer og energier. Forskjellige vesener er virksomme på forskjellige plan.

Her er en oversikt over de forskjellige eksistensplan og vesenene som befinner seg der, sett fra én av de okkulte oppfatningene.

Guddommelig plan. Her finnes guder og/eller gudinner

Monadisk plan. Her finner man de store planetariske åndene

Atmisk plan. Her finner man devaherskere, mestere

Buddhisk/intuitivt plan. Her finner man avatarer og adepter

Mentalt plan. Her finner man erkeenglene

Astralt plan. Her finner man devaer/engler

Eterisk/fysisk. Her finner man naturånder og elementaler.

Disse planene er på ingen måte kun begrenset til disse vesenene. Ytterligere beskrivelse av disse vesenene fra den spirituelle verden kan du finne i boken “Lær å arbeide med den spirituelle verden” av Ted Andrews.

For å forstå hvordan kontakten med de spirituelle vesener fungerer, må vi først forstå  noen av de mer subtile begrepene om den menneskelige essens, som er involvert i denne teorien.

Når vi gjør oss klar til å inkarnere i det fysiske liv, bygger vår spirituelle essens fine bånd av energi rundt seg selv. Disse fine legemene blir formet og brakt på linje med det voksende fosteret under graviditeten, og disse fine legemer setter vår spirituelle essens i stand til å integrere seg harmonisk med fosteret. De tjener som en bro, og ved hjelp av denne kan vi strekke vår bevissthet fra de fysiske og til de mer subtile og spirituelle deler av livet.

På denne måten forblir disse finere områdene en del av oss gjennom hele det fysiske liv. Alt vi behøver er å lære å strekke vår bevissthet til dem på en avbalansert og trygg måte.

De finere legemer utgjør en del av vår aura. Auraen er et energifelt som omgir din fysiske kropp. Når vi lærer å harmonisere alle de fine energiene og innstille dem åpner vi samtidig opp for de vesener som lever og virker i den spirituelle verden omkring oss.