Den rette innstilling

Det er viktig med riktig innstilling hvis man vil oppnå forbindelse til sine spirituelle guider på en avbalansert, groundet måte. Hvis vi er seriøse og nærmer oss dem med en fornuftig innstilling, vil ha hellet med oss, Frykt kan blokkere, hindre eller forvrenge forbindelsen.

Hvis vi bruker kontakten til kommersielle formål eller for å fremheve vårt eget ego, har vi alle muligheter til å få store problemer. Den spirituelle verden er ikke underholdning.

Kontakt med de ikke-fysiske planene har en tendens til å trekke vår bevissthet vekk fra fokuset på det fysiske liv. Derfor er det viktig å forbli sentrert og grounded i alt arbeide med spirituelle guider. Vårt fokus

Ved en hver tilnærming til den spirituelle verden og dens vesener må vi lære å trekke vårt fokus tilbake fra det ytre og snu det innover. Deretter må vi lære å snu det tilbake igjen til det ytre, ellers kan det få våre energier ut av balanse.

Her er noen teknikker og retningslinjer for å arbeide med det indre, samtidig som balansen opprettholdes:

  • Begynn med den fysiske kroppen. Skikkelig, næringsrik mat. Mosjon. Frisk luft og hvile er avgjørende for balansen. Arbeid med meditasjon og avslapning. Jo mer avslappet vi er, desto lettere har vi for å oppnå forbindelse med våre spirituelle guider.
  • Arbeid med fremadskridende avslapning. Øv deg på å sende varma, lindrende følelser til hver eneste del av kroppen din. Anspenn og slapp av etter tur hver eneste store muskel. Dette lindrer stress og fremmer en mer avbalansert kontakt med åndene.
  • Lær å utføre rytmisk pusting. Prøv å trekke pusten mens du teller til fire. Hold deretter pusten mens du teller til fire for så å puste ut gjennom munnen mens du igjen teller til fire. Pust avslapning inn og pust avslapning ut.
  • Utfør visualiseringer for å heve dine vibrasjoner og lette kontakten med de spirituelle vesener. Hold fokuset på det spirituelle. Se deg selv som et lys. Visualiser nå en tallskive fra 1 til 10. Når du dreier skiven fremover, vokser ditt energifelt; det blir lysere og sterkere, opplyser alle de finere dimensjonene omkring deg og setter deg i stand til å se den spirituelle verden. Drei til slutt tallskiven tilbake som om du slukker lyset etter deg. Det bidrar til at dørene lukker seg og at du kommer tilbake med føttene på jorden.

Etter din meditasjon på de spirituelle vesenene eller kontakten med disse, skal du spise eller drikke noe. Det vil sette fordøyelsessystemet og stoffskiftet i gang og trekke bevisstheten helt tilbake til din fysiske oppmerksomhet.

En rask gåtur og noen lette strekkeøvelser i omtrent ti minutter kan hjelpe deg med å gjensentrere eller grounde deg.