De fire store erkeengler

Det finnes mange assosiasjoner til universets store erkeengler. Mange har prøvd å definere og skisseres deres individuelle ansvarsområder, men vi må huske at det er mange overlappinger. Vi kan kanskje si at en som arbeider med healing og en annen med beskyttelser, men på det nivået innenfor hierarkiet kan de hver for seg utføre enhver av de andres funksjoner. Det finnes dog områder de fokuserer mer på og føler seg mer ansvarlige for.

Fire av den store mengden erkeengler arbeider inngående med jorden. Disse fire er Rafael, Mikael, Gabriel og Uriel. Hver og én av dem er forbundet med et av jordens fire elementer, med bestemte farger, med et av jordens fire verdenshjørner eller kvartaler, med tre tegn fra zodiaken samt en lang rekke energier og krefter.

Ved å forsøke å forstå disse assosiasjonene og se på dem i forhold til oss selv, kan vi bedre avgjøre hvilken av de fire erkeengler vi sannsynligvis er mest på bølgelengde med.

Her er en enkel oversikt over disse fire og dere funksjoner:

Rafael:

 • Elementet luft
 • Jordens østlige kvarter
 • Våren
 • Fargen blå
 • Astrologiske tegn: Tvilling, vekt og vannmann

Rafael er den healende erkeengelen, Dette vesen arbeider med å stimulere energiene for liv og fremgang. Rafael vekker en fornemmelse av kreativitet og skjønnhet som stimulerer høyere mentale evner. Rafael er vokter av den hellige gral.

Mikael:

 • Elementet ild
 • Jordens sydlige kvarter
 • Høsten
 • Fargen rød
 • Astrologiske tegn: Vær, Løve og Skytte

Mikael er erkeengelen for beskyttelse og balanse. Dette vesen arbeider med å bringe tålmodighet og beskyttelser overfor enhver psykiske ubalanse eller fare. Mikael hjelper oss med å rive det gamle ned og bygge nytt.

Gabriel:

 • Elementet vann
 • Jordens vestlige kvarter
 • Vinteren
 • Fargene smaragd- og havgrønn
 • Astrologiske tegn: Kreps, Skorpion og Fisk

Gabriel er erkeengelen for håp, opplysning og kjærlighet. Han vokter over verdens hellige steder og lives hellige vann. Han tilveiebringer intuitiv lærdom og opplysning av spirituelle plikter. Dette omfatter vekkelsen av en forståelse for drømmene vi har.

Uriel:

 • Elementet jord
 • Jordens nordlige kvarter
 • Sommeren
 • Fargen hvit og alle jordfarger
 • Astrologiske tegn: Tyr, Jomfru og Steinbak

Uriel er erkeengelen for alkymi og visjoner. Dette vesen er kjent som den høyeste av erkeenglene med øyne som kan se utover evigheten. Auriel overvåker alle naturåndenes arbeide og arbeider med å hjelpe menneskeheten med å erkjenne deres eksistens og arbeide i harmoni med dem. Auriel vil åpne deg for alvenes rike.

Det finnes enkle metoder for å finne ut hvilken av disse fire store du lettest vil få adgang til i ditt liv. Den første vedrører jo stjernetegnet ditt. Den erkeengelen som hersker over stjernetegnet ditt vil være den du best svinger med, for å si det sånn. Det astrologiske tegnet er en energisignatur, en matrise for et bestemt stjernemønster som på et dypere plan vil øve innflytelse på deg og påvirke deg.

Er du for eksempel født i Krepsens tegn, vil Gabriel være den erkeengelen du best svinger med. Det betyr ikke at du ikke kan forbinde deg med og forholde deg til de andre, men den erkeengel som er assosiert til din fødselsdag kan være lettere å komme i kontakt med.