Åndesyn, busemenn og poltergeist

Åndesyn eller tilsynekomst er et uttrykk som vanligvis brukes om ethvert synlig objekt eller vesen av overnaturlig herkomst. De anses normalt for skikkelser av folk som er døde eller befinner seg langt borte. Det er et uttrykk man bruker for å antyde at det er en skikkelse som venner tilbake til sine vante omgivelser for å utføre en bestemt oppgave. Uttrykkene åndesyn og spøkelse brukes ofte synonymt.

Busemann

En fellesbetegnelse som brukes for å beskrive enhver skremmende plageånd. De fleste spøkelseshistorier kretser rundt dette spesielle aspektet, men det er faktisk den mest sjeldne form for spøkelse. En form for busemann var ankou, kirkegårdsvokteren. Når man rundt omkring i Europa opprettet en ny kirkegård, var det vanlig å begrave et ulykkelig offer levende i den første grav, slik at man skapte en spøkelsesvokter. Denne plagede sjel ville skremme andre vekk, levende eller døde, slik at de dødes fred ikke ble forstyrret.

Spøkelse

Spøkelse er et uttrykk som vanligvis anvendes om en synlig ånd etter en person som er død. Vi bruker det som betegnelse på et dødt menneskes sjel – en ulegemlig ånd. Det finnes og dyrespøkelser. Mange mennesker har sett syner av et avdødt kjæledyr. Dette kjæledyret kan gå gjennom rommet og etterlate varme flekker på en seng eller i en stol, hvor den vanligvis sov.

Poltergeist

Ordet betyr egentlig en bråkende ånd. Det er et spøkelse som lager uro og uforklarlig bråk. Det kan diskuteres om de overhodet eksisterer. Poltergeistaktiviteter opptrer oftest i hjem hvor det bor en ung jente. Det antas at når jenta kommer i puberteten, frigjøres en formidabel mengde psykisk energi. Mange tror at det simpelthen er denne frigjorte energi som fremkaller dette fenomenet, mens andre forsvarer ideen om at denne nye energien aktiverer og tiltrekker seg besværlige ånder. Hvem vet?

Ånd

En ånd kan være et vesen som lever, arbeider og opererer på et ikke-fysisk plan. Dette omfatter våre guider, englenes hierarki, naturånder og deres sjeler som er gått videre fra det fysiske liv.

Et hvert samfunn har sin egen måte å klassifisere og navngi ånder og spøkelser på. Noen av de gamle har endog detaljert forsøkt å beskrive hva sjelen går gjennom etter døden. Disse skrifter rommer omfattende ritualer og beskrivelser av etterlivet. To av de mest berømte er den egyptiske og den tibetanske dødebok.

Sannheten er at opplevelser med ånder ikke er begrenset til senserommet hos et medium, til gamle borger eller svundne tider. De fleste mennesker har hatt eller vil få en eller annen erfaring med fenomenet. Man ser noe, når det er ikke er noe der. Man hører noe når det ikke er noe der. Osv. Man føler at det står noen bak seg eller ved siden av seg, eller man ser plutselig ansiktet til en elsket avdød i speilet eller på et bilde man nettopp har tatt. Synet av en elsket som har gått over, viser seg for å trøste dem som er etterlatt her.

Hos spålive.no kan du komme i kontakt med personer med evner som medium om du skulle ønske det for å prøve å komme i kontakt med noen du har mistet.