Våre skytsengler

Vi eksisterer i et levende univers. Der er liv og energi og orden i alt rundt oss, enten vi ser det eller ikke.

Som mennesker har vi en tendens til å gå omkring med skylapper på. Vi oppøver oss selv til kun å gjenkjenne det som er synlig. Det som er rasjonelt. Kanskje er det slik fordi vi har så mange problemer med det fysiske liv at vi ikke ønsker å bli forstyrret eller forvirret av muligheten for et usynlig liv i tillegg. Hva enn grunnen er så begrenser vi våre persepsjoner. Dessverre begrenser dette samtidig mulighetene i vår rasjonelle verden. Det er hjelp å veiledning å hente i den spirituelle verden, men vi vet det ikke…

Det finnes en linje av liv som omfatter vesener som utvikler seg parallelt med mennesket. Deres legemer er av en lettere substans som ofte er usynlige for våre grovere oppfattelsesevne. De persofiniserer det kreative intellekt og universets forvandlende energi. Det dreier seg om englenes hierarki.

Vi behøver ikke være oppmerksomme på deres tilstedeværelse for å ha nytte av dem, på samme måte som vi haller ikke konstant behøver å være oppmerksomme på den luften vi puster inn. Den er bare er der. Så er også englene.

De fleste anser engler for å tilhøre fiksjonens verden, og særlig nå i denne intellektets og vitenskapens tidsalder, men de har vært aktive opp gjennom historien til alle tider og hos alle folkeslag. Vi kan ikke bevise deres eksistens til alles tilfredshet, men med økt oppmerksomhet og bevissthet kan vi begynne å oppleve dem på våre egne måter.

En av de dypeste gleder i livet er å føle det beroligende suset av deres vinger over ens hode. Det fremkaller glede, kjærlighet og undring over universets storhet.

Vi mennesker er selvtilfredse. Vi tenker så  høyt om oss selv, og vi tror så gjerne at vi er den  høyeste formen for liv og intelligens. Det er sant at vi har en gudommelig gnist, men det har utallige andre livsformer også. Mange av disse livsformene uttrykker denne gnisten langt mer strålende og mer vedvarende enn det vi gjør. Det er meget sannsynlig at selv de laveste engler er høyere utviklet enn det uinnvidde menneske, især hvis man tenker på de ting mennesker har gjort mot hverandre og denne vakre planeten vi bor på.

Da vi var barn, strålte vi når noen kalte oss en engel. Intuitivt visste vi at det var noe helt spesielt. På ett eller annet plan visste vi at det betød at vi var fulle av lys. En engel er i stand til å spre lys inn i alle religioner og alle livsformer som er mindre utviklet.

Hos synskonline.no kan du komme i kontakt med personer som har en tettere kontakt med engler enn folk flest.