Kan man kommunisere med de døde? Bør man?

Noen regner det som harmløst, mens andre mener at forsøk på å kommunisere med dem er skadelig for både de levende og de døde. Som i de fleste tilfelle er en mellomting nok det mest korrekte. Så lenge de avdøde lever i våre tanker og minner, er det en psykisk kontakt. Så lenge de lever i våre minner og vi opplever følelser, er vi i kontakt med dem. Vi påvirker dem og de påvirker oss. Vi må være forsiktige med å kalle dem opp gang på gang gjennom et medium, for de avdøde får ikke gjort det de trenger å gjøre i den andre verdenen h vis de hele tiden blir distrahert av oss.

Det finnes mange vitnesbyrd som støtter den muligheten at personligheten eller sjelen lever videre etter den fysiske død. Fra Washington D.C. til Stillehavet finner man spøkelser. Tradisjonelle spøkelser lever stadig i gamle hus i Europa og Amerika, men de finnes også i sydens palasser, i moderne villaer – kort sagt i boliger av alle slag.

Det finnes hus hvor det høres fottrinn, hvor dører åpnes og møbler flyttes rundt. Noen ganger sees spøkelset som et syn eller som en skygge. Andre ganger h ører man en stemme som grynter eller banner. Man kan kjenne dufter, eller gjenstander blir flyttet på. Spøkelser kan opptre som enkeltindivider eller i grupper og hvis sannheten skal frem må det sies at på tross av alle de mange undersøkelser av fenomenet så er deres ikke-eksistens aldri blitt bevist.

Folk aksepterer ukritisk vitenskapens oppdagelser vedrørende materien. Ingen har noensinne sett en elektron eller en tachyon, men allikevel tyder vitnesbyrdene på deres eksistens. På samme måte tyder vitnesbyrdene på eksistensen av en spirituell verden.

Det er ikke en verden som hjemsøker den fysiske, men en verden som omgir den med vitalitet. Hvis disse tingene er sanne, vil det forandre vår oppfattelse av menneskehetens sanne natur og den skjebne. Men vi vil aldri få vite noe som helst før vi begynner å åpne dører og utforske hva som befinner seg på baksiden av dem.