Engler. Finnes de?

Ja. De finnes. Men de er ikke mennesker med fjærkledde vinger, bare så vi har det på rene med en gang. Engler er åndevesener. Det er for øvrig vi også, men det går vi ikke inn  på her og nå.

Livet og vår tilværelse er ikke nødvendigvis slik vi oppfatter det. Om man tenker på at alt faktisk er energi, og at alt vibrerer på forskjellige frekvenser, blir det lettere å forstå. På samme måte som vi ikke kan se alle farger, eller høre alle lyder, kan vi heller ikke se ting som vibrerer på andre frekvenser enn oss selv. Det er egentlig ikke noe magisk ved det, det bare er som det er.

For å illustrere: tenk deg en person som er fargeblind. Han eller hun ser ikke de fargene du ser, men det betyr ikke at fargene ikke er der. Er du med?

Se for deg at fargeblindhet var normalen, men at du selv kunne se hele regnbueskalaen. Du visste selv at du kunne se den, men når du prøvde å forklare dette for andre, blir du ledd av og gjerne sykdomsforklart.

Se for deg at englene vibrerer på samme frekvens som fargen rød. Du kunne se det, fordi du hadde de sansecellene som skulle til for å se akkurat de lysbølgene, men folk flest hadde det ikke, så for dem var det du ser som rødt, bare en grumsete grønnbrun farge. Med engler blir det som at de bare er usynlige for de fleste av oss.

Men de er der. Personlig har jeg en favoritt. Kanskje er han min favoritt bare fordi det er ham jeg husker å be om hjelp. Jeg ber ham om hjelp hvis jeg har forlagt noe og ikke har tid til å lete, og jeg ber ham om hjelp når jeg skal besøke mine foreldre, fordi de har flyttet til en blokkleilighet i en gate med lite parkeringsplasser. Jeg ber ham, før jeg kjører hjemmefra, om å skaffe meg en parkeringsplass utenfor oppgangen deres, eller i det minste langs med akkurat deres blokk. Å nei, det er ingen selvfølge at det er plass der. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har glemt å be Shamuel (ja, det heter han) om hjelp til parkering, og jeg ender opp med å kjøre kvartalet rundt et par ganger før jeg kapitulerer og parkerer på den første, ledige plassen jeg finner. Den er ikke nødvendigvis i nærheten og det hender at jeg må gå en bit.

Det som er viktig når man har fått hjelp, er selvfølgelig å takke. Takknemlighet er en sterk kraft, og engler, akkurat som oss mennesker, setter pris på takknemlighet, og det gjør også at de gjerne vil fortsette å hjelpe oss.

Nå er det ikke slik at vi kan be dem om Lotto-tall, eller be dem om ting som innvirker på andre menneskers liv, med mindre det er for å hjelpe. Når man ber om hjelp til andre ting enn å finne forlagte bilnøkler eller parkeringsplass, kan man gjerne avslutte med: dersom det er til det beste for alle impliserte parter.

Mer om engler i neste post.