Å se det usynlige

Hvis våre spirituelle guider kan hjelpe oss i alle våre bestrebelser, hvorfor kan vi ikke oppfatte dem? Hvorfor er de så vanskelig å merke? hvorfor skal vi gå til en synsk person eller et medium for å få møte dem? Hvorfor viser de seg for de klarsynte men ikke for oss personlig? hvorfor kan noen mennesker se dem, når andre ikke kan?

Disse spørsmålene dukker opp hele tiden når mennesker begynner å utforske livets uutforskede områder. Svarene er like forskjellige som menneskene som stiller spørsmålene. Noen har kanskje lukket døren til de finere områdene. Andre erkjenner kanskje ikke kontakten med disse områdene for hva de er. Det skjer ofte med barn. Deres ikke-så-innbilte venner blir vanligvis behandlet som ren fantasi av de voksne i barnas liv. Ofte er de dog ikke det, og dette får barna til å lukke av for denne evnen til å oppfatte.

Folk er ofte ikke forberedt på å oppfatte spirituelle vesener. På bakgrunn av den grunnleggende religiøse bakgrunn som gjennomtrenger de fleste aspekter av vårt vestlige samfunn, blir spirituelle vesener ofte behandlet som engler eller demoner, helgener eller djevler. Folk som opplever sine guider blir ofte behandlet som onde eller ute av balanse.

Vårt samfunn er også meget rasjonalistisk. Alt som ikke umiddelbart kan verifiseres, blir enten ignorert, spottet eller regnet som fantasiforestillinger. Det er et hell at menneskesinnet nå viser seg å romme større erkjennelseskrefter enn hittil antatt og akseptert. Dette omfatter oppfattelsen av andre områder og dimensjoner i livet.

En annen grunn til at mennesker ikke umiddelbart aksepterer den spirituelle verden, er at våre guider ikke alltid er med oss. De følger oss ikke rundt hvert minutt på dagen. Vi trenger å lære å etablere bestemte tidspunkter og måter for kommunikasjon og persepsjon. Det krever en bevisst utvikling av sinnets psykiske evne til å oppnå større kontakt med disse spirituelle verdener. Graden av oppfattelse vil variere, alt etter hvor mye man anstrenger seg og holder ut.

Ofte er kontakten med den spirituelle verden godt i gang, men vi gjenkjenner den ikke for hva den er. De spirituelle vesenene kan komme til oss gjennom et hvilket som helst av våre sanseorganer. Vi ser dem kanskje som faktiske skikkelser, som farger, som dyr, bilder eller bare symboler. De kan fremstå som en skygge som går forbi, eller som en fin, utydelig form. Dette vil variere etter hvor utviklet dine psykiske evner er.

Vi kan også høre våre spirituelle guider. Dette kan forekomme både som noe indre og som noe utenfra. Ofte vil de som begynner å høre spirituelle vesener høre blide brummelyder, hvisking, ringelyder eller smell som ikke kan forklares med fysiske problemer eller med at huset slår seg osv. Litt etter litt kan lydene bli tydelige stemmer.

humble-heart.com