Ta forholdsregler

Man har et ansvar om man arbeider med den spirituelle verden. Man kan åpne opp for den, men det er ikke alltid like lett å lukke den igjen, særlig hvis man åpnet den på feil måte.

Husk på at synske og clairvoyante evner ikke nødvendigvis krever en  høy moral. De er mennesker som alle oss andre, de som har slike evner også. Det finnes uvitende medier og synske, og derfor er det egentlig bedre at du utvikler evnene selv, eller i det minste lærer å sette åndene på prøve.

En synsk eller  et medium kan introdusere deg for noen av dine spirituelle guider, men han eller hun bør ikke være din eneste kontaktperson.

Bruk din kritiske sans. Det finnes metoder for å avgjøre om du blir imponert over er ren fantasi eller om det faktisk har en substans. Har det substans vil informasjonen etter hvert kunne verifiseres på et eller annet plan. Bekreftelsen vil komme til deg gjennom andre kilder, eller ved at de hendelser som det spirituelle vesen har forutsagt, faktisk inntreffer. Negative spirituelle vesener vil ikke kommunisere uten komplikasjoner. Opplevelsen vil være ubehagelig og ubekvem. Den vil skape stress.

De spirituelle vesener som er negative, foretrekker å nærme seg deg i perioder med problemer og tvil, så det er nødvendig å være ekstra på vakt i slike situasjoner.

Hos spåtjenester24.no finner du både klarsynte, mediumer og andre som kan bistå deg og hjelpe deg, bare husk å være kritisk, og prøv gjerne mer enn én person som innehar slike evner. Ikke fordi noen av dem med vilje vil lure deg, men fordi også de er mennesker.

 

Kan man kommunisere med de døde? Bør man?

Noen regner det som harmløst, mens andre mener at forsøk på å kommunisere med dem er skadelig for både de levende og de døde. Som i de fleste tilfelle er en mellomting nok det mest korrekte. Så lenge de avdøde lever i våre tanker og minner, er det en psykisk kontakt. Så lenge de lever i våre minner og vi opplever følelser, er vi i kontakt med dem. Vi påvirker dem og de påvirker oss. Vi må være forsiktige med å kalle dem opp gang på gang gjennom et medium, for de avdøde får ikke gjort det de trenger å gjøre i den andre verdenen h vis de hele tiden blir distrahert av oss.

Det finnes mange vitnesbyrd som støtter den muligheten at personligheten eller sjelen lever videre etter den fysiske død. Fra Washington D.C. til Stillehavet finner man spøkelser. Tradisjonelle spøkelser lever stadig i gamle hus i Europa og Amerika, men de finnes også i sydens palasser, i moderne villaer – kort sagt i boliger av alle slag.

Det finnes hus hvor det høres fottrinn, hvor dører åpnes og møbler flyttes rundt. Noen ganger sees spøkelset som et syn eller som en skygge. Andre ganger h ører man en stemme som grynter eller banner. Man kan kjenne dufter, eller gjenstander blir flyttet på. Spøkelser kan opptre som enkeltindivider eller i grupper og hvis sannheten skal frem må det sies at på tross av alle de mange undersøkelser av fenomenet så er deres ikke-eksistens aldri blitt bevist.

Folk aksepterer ukritisk vitenskapens oppdagelser vedrørende materien. Ingen har noensinne sett en elektron eller en tachyon, men allikevel tyder vitnesbyrdene på deres eksistens. På samme måte tyder vitnesbyrdene på eksistensen av en spirituell verden.

Det er ikke en verden som hjemsøker den fysiske, men en verden som omgir den med vitalitet. Hvis disse tingene er sanne, vil det forandre vår oppfattelse av menneskehetens sanne natur og den skjebne. Men vi vil aldri få vite noe som helst før vi begynner å åpne dører og utforske hva som befinner seg på baksiden av dem.

Etterlivet – døden finnes ikke

De som vi kaller spøkelser, essensen av dem som har vandret på jorden, kan gjøre mye for oss. De viser oss at døden faktisk ikke eksisterer. De trøster oss i smertens time. De vender ofte tilbake til forskjellige tider i våre liv for å gi veiledning; de viser seg for oss i drømmer og i meditasjon. Vi skal være forsiktig med å kalle dem opp hele tiden, de har sitt eget liv som fortsetter i andre dimensjoner. Samtidig fungerer de som våre guider gjennom den fysiske død og all den angst vi har for den.

Døden er et av livets store mysterier. En del av vår angst skyldes at vi tror at den adskiller oss fra dem vi elsker her på jorden. Derfor vil mange sjeler forbli bundet til jorden for å lindre og styrke de sørgende og dem som er sterkt påvirket av overgangen. Noen ganger  blir de igjen for å fremkalle visse handlinger i deres nærmeste sine tanker, og andre ganger forblir en sjel bundet til jorden for å hjelpe med å oppklare et eller annet mysterium og for å overbringe eventuelle endelige budskap.

De som elsket oss i livet, slutter ikke å elske oss etter at de har gått over til den andre siden. Ofte vil en nær avdøds sjel vende tilbake, om enn bare for en kort stund, for å bekrefte dette. Selv om det er overraskende bør det aldri skremme oss. Den slags bør man bare ta i mot med glede.

De fleste begravelsesskikker har et skjult aspekt som står i sterk forbindelse til forestillingen om et liv etter døden. Når sjelen frigjør sin energi fra den fysiske kroppen blir den atskilt fra den normale prana, eller livskraft som den ville hente via den fysiske kroppen. Det er derfor man legger ned blomster og tenner lys.

Mange mennesker unngår begravelser på grunn av de merkelige følelser som knytter seg til dem. Disse følelsene kommer fra flere kilder. Når sjelen trekker seg tilbake fra det fysiske legemet, gjør den erkeengel som våker over denne sjel det også. Dette fremkaller en helt tydelig fornemmelse av tomhet.

En annen kilde til disse følelsene stammer fra den kjensgjerning at ingen sjel går over uten hjelp. Sjeler fra andre som allerede har gått over, vil komme nærmere. Venner og slektninger som ikke lengre er i sine fysiske hylstre vil samles for å hjelpe den avdøde sjel med å trøste dem som fremdeles er i det fysiske.

Elementalerne er også meget aktiv under døds- og begravelsesprosessen. Deres energi er alltid kraftig og ofte håndgripelig. De er alltid tilstede når organisk masse skal oppløses.

Åndesyn, busemenn og poltergeist

Åndesyn eller tilsynekomst er et uttrykk som vanligvis brukes om ethvert synlig objekt eller vesen av overnaturlig herkomst. De anses normalt for skikkelser av folk som er døde eller befinner seg langt borte. Det er et uttrykk man bruker for å antyde at det er en skikkelse som venner tilbake til sine vante omgivelser for å utføre en bestemt oppgave. Uttrykkene åndesyn og spøkelse brukes ofte synonymt.

Busemann

En fellesbetegnelse som brukes for å beskrive enhver skremmende plageånd. De fleste spøkelseshistorier kretser rundt dette spesielle aspektet, men det er faktisk den mest sjeldne form for spøkelse. En form for busemann var ankou, kirkegårdsvokteren. Når man rundt omkring i Europa opprettet en ny kirkegård, var det vanlig å begrave et ulykkelig offer levende i den første grav, slik at man skapte en spøkelsesvokter. Denne plagede sjel ville skremme andre vekk, levende eller døde, slik at de dødes fred ikke ble forstyrret.

Spøkelse

Spøkelse er et uttrykk som vanligvis anvendes om en synlig ånd etter en person som er død. Vi bruker det som betegnelse på et dødt menneskes sjel – en ulegemlig ånd. Det finnes og dyrespøkelser. Mange mennesker har sett syner av et avdødt kjæledyr. Dette kjæledyret kan gå gjennom rommet og etterlate varme flekker på en seng eller i en stol, hvor den vanligvis sov.

Poltergeist

Ordet betyr egentlig en bråkende ånd. Det er et spøkelse som lager uro og uforklarlig bråk. Det kan diskuteres om de overhodet eksisterer. Poltergeistaktiviteter opptrer oftest i hjem hvor det bor en ung jente. Det antas at når jenta kommer i puberteten, frigjøres en formidabel mengde psykisk energi. Mange tror at det simpelthen er denne frigjorte energi som fremkaller dette fenomenet, mens andre forsvarer ideen om at denne nye energien aktiverer og tiltrekker seg besværlige ånder. Hvem vet?

Ånd

En ånd kan være et vesen som lever, arbeider og opererer på et ikke-fysisk plan. Dette omfatter våre guider, englenes hierarki, naturånder og deres sjeler som er gått videre fra det fysiske liv.

Et hvert samfunn har sin egen måte å klassifisere og navngi ånder og spøkelser på. Noen av de gamle har endog detaljert forsøkt å beskrive hva sjelen går gjennom etter døden. Disse skrifter rommer omfattende ritualer og beskrivelser av etterlivet. To av de mest berømte er den egyptiske og den tibetanske dødebok.

Sannheten er at opplevelser med ånder ikke er begrenset til senserommet hos et medium, til gamle borger eller svundne tider. De fleste mennesker har hatt eller vil få en eller annen erfaring med fenomenet. Man ser noe, når det er ikke er noe der. Man hører noe når det ikke er noe der. Osv. Man føler at det står noen bak seg eller ved siden av seg, eller man ser plutselig ansiktet til en elsket avdød i speilet eller på et bilde man nettopp har tatt. Synet av en elsket som har gått over, viser seg for å trøste dem som er etterlatt her.

Hos spålive.no kan du komme i kontakt med personer med evner som medium om du skulle ønske det for å prøve å komme i kontakt med noen du har mistet.

De fire store erkeengler

Det finnes mange assosiasjoner til universets store erkeengler. Mange har prøvd å definere og skisseres deres individuelle ansvarsområder, men vi må huske at det er mange overlappinger. Vi kan kanskje si at en som arbeider med healing og en annen med beskyttelser, men på det nivået innenfor hierarkiet kan de hver for seg utføre enhver av de andres funksjoner. Det finnes dog områder de fokuserer mer på og føler seg mer ansvarlige for.

Fire av den store mengden erkeengler arbeider inngående med jorden. Disse fire er Rafael, Mikael, Gabriel og Uriel. Hver og én av dem er forbundet med et av jordens fire elementer, med bestemte farger, med et av jordens fire verdenshjørner eller kvartaler, med tre tegn fra zodiaken samt en lang rekke energier og krefter.

Ved å forsøke å forstå disse assosiasjonene og se på dem i forhold til oss selv, kan vi bedre avgjøre hvilken av de fire erkeengler vi sannsynligvis er mest på bølgelengde med.

Her er en enkel oversikt over disse fire og dere funksjoner:

Rafael:

 • Elementet luft
 • Jordens østlige kvarter
 • Våren
 • Fargen blå
 • Astrologiske tegn: Tvilling, vekt og vannmann

Rafael er den healende erkeengelen, Dette vesen arbeider med å stimulere energiene for liv og fremgang. Rafael vekker en fornemmelse av kreativitet og skjønnhet som stimulerer høyere mentale evner. Rafael er vokter av den hellige gral.

Mikael:

 • Elementet ild
 • Jordens sydlige kvarter
 • Høsten
 • Fargen rød
 • Astrologiske tegn: Vær, Løve og Skytte

Mikael er erkeengelen for beskyttelse og balanse. Dette vesen arbeider med å bringe tålmodighet og beskyttelser overfor enhver psykiske ubalanse eller fare. Mikael hjelper oss med å rive det gamle ned og bygge nytt.

Gabriel:

 • Elementet vann
 • Jordens vestlige kvarter
 • Vinteren
 • Fargene smaragd- og havgrønn
 • Astrologiske tegn: Kreps, Skorpion og Fisk

Gabriel er erkeengelen for håp, opplysning og kjærlighet. Han vokter over verdens hellige steder og lives hellige vann. Han tilveiebringer intuitiv lærdom og opplysning av spirituelle plikter. Dette omfatter vekkelsen av en forståelse for drømmene vi har.

Uriel:

 • Elementet jord
 • Jordens nordlige kvarter
 • Sommeren
 • Fargen hvit og alle jordfarger
 • Astrologiske tegn: Tyr, Jomfru og Steinbak

Uriel er erkeengelen for alkymi og visjoner. Dette vesen er kjent som den høyeste av erkeenglene med øyne som kan se utover evigheten. Auriel overvåker alle naturåndenes arbeide og arbeider med å hjelpe menneskeheten med å erkjenne deres eksistens og arbeide i harmoni med dem. Auriel vil åpne deg for alvenes rike.

Det finnes enkle metoder for å finne ut hvilken av disse fire store du lettest vil få adgang til i ditt liv. Den første vedrører jo stjernetegnet ditt. Den erkeengelen som hersker over stjernetegnet ditt vil være den du best svinger med, for å si det sånn. Det astrologiske tegnet er en energisignatur, en matrise for et bestemt stjernemønster som på et dypere plan vil øve innflytelse på deg og påvirke deg.

Er du for eksempel født i Krepsens tegn, vil Gabriel være den erkeengelen du best svinger med. Det betyr ikke at du ikke kan forbinde deg med og forholde deg til de andre, men den erkeengel som er assosiert til din fødselsdag kan være lettere å komme i kontakt med.

Englenes hierarki

Dette er visstnok en versjon av Ave Maria hvor hastigheten er senket med 800%. Ikke vet jeg hvilken versjon, eller hvordan det blir hørende så lyst ut på så lav hastighet, men vakkert er det.

Engler opptrer i all slags litteratur og i alle religioner. De nevnes i historier og sanger, og de opptrer i halvparten av Bibelens bøker. I Salmenes bok (salme 91) kan vi lese at “han vil gi sine engler påbud om deg, å vokte deg på alle dine veie”.

Det finnes myriader av vesener i dette hierarki. De kalles budbringere, sønner og døtre av det gudommelige, ånder, hellige, devaer, skinnende, naturånder, serafer, kjeruber, troner, herskere, dyder, krefter, fyrster, erkeengler eller rett og slett engler.

Englenes funksjon er blant annet å prise og tjene det guddommelige, beskytte de troende og veilede menneskeheten. Det finnes engler for makt, healing, hjemmet, naturen, kunsten, skjønnhet og kreativitet. Det finnes engler for alle aspekter av livet, og om ikke annet bør det være en forsikring til oss om at ikke behøver å gjøre noe som helst alene.

Erkeenglene er de høyere ordeners talsmenn, og de fungerer som mellommenn mellom mennskeheten og universets gudommelige krefter. Naturåndene og englene arbeider på en rytmisk utfoldelse av universet gjennom naturens krefter og uttrykksformer, enten det dreier seg om å hjelpe et gresstrå å vokse eller medvirke planetenes og stjernenes bevegelse i universet.

Ethvert barn kjenner til skytsengler, men det er mange misforståelser rundt dem. Vi overvåkes alle av en gruppe engler som bistår oss uten å gjøre arbeidet for oss. Når vi lengter etter større spiritualitet og begynner å arbeide mer bevisst for å oppnå det, vil vi komme under formynderskap av et enkelt englevesen. Dette vesen vil tjene som lærer og innvier gjennom de prøvelser som fører til et større spirituelt modenhet. I den gamle hebraiske tradisjon kommer denne skytsengel fra en gruppe kjent som

Vår bevissthet blir utvidet når vi tenker på at det finnes vesener som er forskjellige fra oss selv i fysisk forstand, men som allikevel er ett med oss når det gjelder å tjene det gudommelige. Det sies at med et barns første latter fødes det en engel. Det er kanskje fordi latteren er en så enkel og kjærlig reaksjon på livet. Når vi blir eldre, mister vi denne enkeltheten. Vi klamrer oss til det kjente og det synlige og forventer at tingene gjentar seg, i stedet for å innse de uendelige og forskjellige muligheter hvert eneste flyktige sekund inneholder.

Englenes hierarki viser oss hvordan vi med dem som forbilde kan realisere oss selv. De utfører sine oppgaver med en kreativ glede, en snarrådighet og en festlig fargeglans som er høyt hevet over våre egne møysommelige anstrengelser.

Vi bør gjøre det samme. Vi trenger å sikte høyere. Flytte våre selvpålagte skylapper og begynne å se hele bildet. Englene kan hjelpe oss med det. Alt vi trenger å gjøre er å be dem om det! Disse androgyne vesener kan se hva vi virkelig er. De ser vårt vesens sanne essens. De ser de skritt vi behøver å ta i tiden fremover, og de er i stand til å hurtigere sette oss i forbindelse med vårt guddommelige opphav. Vi behøver kun åpne våre hjerter og rekke hendene frem mot dem så kan vi også fly på englevinger.

Kontakte oss

Våre skytsengler

sky

Vi eksisterer i et levende univers. Der er liv og energi og orden i alt rundt oss, enten vi ser det eller ikke.

Som mennesker har vi en tendens til å gå omkring med skylapper på. Vi oppøver oss selv til kun å gjenkjenne det som er synlig. Det som er rasjonelt. Kanskje er det slik fordi vi har så mange problemer med det fysiske liv at vi ikke ønsker å bli forstyrret eller forvirret av muligheten for et usynlig liv i tillegg. Hva enn grunnen er så begrenser vi våre persepsjoner. Dessverre begrenser dette samtidig mulighetene i vår rasjonelle verden. Det er hjelp å veiledning å hente i den spirituelle verden, men vi vet det ikke…

Det finnes en linje av liv som omfatter vesener som utvikler seg parallelt med mennesket. Deres legemer er av en lettere substans som ofte er usynlige for våre grovere oppfattelsesevne. De persofiniserer det kreative intellekt og universets forvandlende energi. Det dreier seg om englenes hierarki.

Vi behøver ikke være oppmerksomme på deres tilstedeværelse for å ha nytte av dem, på samme måte som vi haller ikke konstant behøver å være oppmerksomme på den luften vi puster inn. Den er bare er der. Så er også englene.

De fleste anser engler for å tilhøre fiksjonens verden, og særlig nå i denne intellektets og vitenskapens tidsalder, men de har vært aktive opp gjennom historien til alle tider og hos alle folkeslag. Vi kan ikke bevise deres eksistens til alles tilfredshet, men med økt oppmerksomhet og bevissthet kan vi begynne å oppleve dem på våre egne måter.

En av de dypeste gleder i livet er å føle det beroligende suset av deres vinger over ens hode. Det fremkaller glede, kjærlighet og undring over universets storhet.

Vi mennesker er selvtilfredse. Vi tenker så  høyt om oss selv, og vi tror så gjerne at vi er den  høyeste formen for liv og intelligens. Det er sant at vi har en gudommelig gnist, men det har utallige andre livsformer også. Mange av disse livsformene uttrykker denne gnisten langt mer strålende og mer vedvarende enn det vi gjør. Det er meget sannsynlig at selv de laveste engler er høyere utviklet enn det uinnvidde menneske, især hvis man tenker på de ting mennesker har gjort mot hverandre og denne vakre planeten vi bor på.

Da vi var barn, strålte vi når noen kalte oss en engel. Intuitivt visste vi at det var noe helt spesielt. På ett eller annet plan visste vi at det betød at vi var fulle av lys. En engel er i stand til å spre lys inn i alle religioner og alle livsformer som er mindre utviklet.

Hos synskonline.no kan du komme i kontakt med personer som har en tettere kontakt med engler enn folk flest.

Den rette innstilling

Det er viktig med riktig innstilling hvis man vil oppnå forbindelse til sine spirituelle guider på en avbalansert, groundet måte. Hvis vi er seriøse og nærmer oss dem med en fornuftig innstilling, vil ha hellet med oss, Frykt kan blokkere, hindre eller forvrenge forbindelsen.

Hvis vi bruker kontakten til kommersielle formål eller for å fremheve vårt eget ego, har vi alle muligheter til å få store problemer. Den spirituelle verden er ikke underholdning.

Kontakt med de ikke-fysiske planene har en tendens til å trekke vår bevissthet vekk fra 7602732804_28f600c0aa_zfokuset på det fysiske liv. Derfor er det viktig å forbli sentrert og grounded i alt arbeide med spirituelle guider. Vårt fokus

Ved en hver tilnærming til den spirituelle verden og dens vesener må vi lære å trekke vårt fokus tilbake fra det ytre og snu det innover. Deretter må vi lære å snu det tilbake igjen til det ytre, ellers kan det få våre energier ut av balanse.

Her er noen teknikker og retningslinjer for å arbeide med det indre, samtidig som balansen opprettholdes:

 • Begynn med den fysiske kroppen. Skikkelig, næringsrik mat. Mosjon. Frisk luft og hvile er avgjørende for balansen. Arbeid med meditasjon og avslapning. Jo mer avslappet vi er, desto lettere har vi for å oppnå forbindelse med våre spirituelle guider.
 • Arbeid med fremadskridende avslapning. Øv deg på å sende varma, lindrende følelser til hver eneste del av kroppen din. Anspenn og slapp av etter tur hver eneste store muskel. Dette lindrer stress og fremmer en mer avbalansert kontakt med åndene.
 • Lær å utføre rytmisk pusting. Prøv å trekke pusten mens du teller til fire. Hold deretter pusten mens du teller til fire for så å puste ut gjennom munnen mens du igjen teller til fire. Pust avslapning inn og pust avslapning ut.
 • Utfør visualiseringer for å heve dine vibrasjoner og lette kontakten med de spirituelle vesener. Hold fokuset på det spirituelle. Se deg selv som et lys. Visualiser nå en tallskive fra 1 til 10. Når du dreier skiven fremover, vokser ditt energifelt; det blir lysere og sterkere, opplyser alle de finere dimensjonene omkring deg og setter deg i stand til å se den spirituelle verden. Drei til slutt tallskiven tilbake som om du slukker lyset etter deg. Det bidrar til at dørene lukker seg og at du kommer tilbake med føttene på jorden.

Etter din meditasjon på de spirituelle vesenene eller kontakten med disse, skal du spise eller drikke noe. Det vil sette fordøyelsessystemet og stoffskiftet i gang og trekke bevisstheten helt tilbake til din fysiske oppmerksomhet.

En rask gåtur og noen lette strekkeøvelser i omtrent ti minutter kan hjelpe deg med å gjensentrere eller grounde deg.

 

 

Å se det usynlige

6046002503_4c493c1a16_z

Hvis våre spirituelle guider kan hjelpe oss i alle våre bestrebelser, hvorfor kan vi ikke oppfatte dem? Hvorfor er de så vanskelig å merke? hvorfor skal vi gå til en synsk person eller et medium for å få møte dem? Hvorfor viser de seg for de klarsynte men ikke for oss personlig? hvorfor kan noen mennesker se dem, når andre ikke kan?

Disse spørsmålene dukker opp hele tiden når mennesker begynner å utforske livets uutforskede områder. Svarene er like forskjellige som menneskene som stiller spørsmålene. Noen har kanskje lukket døren til de finere områdene. Andre erkjenner kanskje ikke kontakten med disse områdene for hva de er. Det skjer ofte med barn. Deres ikke-så-innbilte venner blir vanligvis behandlet som ren fantasi av de voksne i barnas liv. Ofte er de dog ikke det, og dette får barna til å lukke av for denne evnen til å oppfatte.

Folk er ofte ikke forberedt på å oppfatte spirituelle vesener. På bakgrunn av den grunnleggende religiøse bakgrunn som gjennomtrenger de fleste aspekter av vårt vestlige samfunn, blir spirituelle vesener ofte behandlet som engler eller demoner, helgener eller djevler. Folk som opplever sine guider blir ofte behandlet som onde eller ute av balanse.

Vårt samfunn er også meget rasjonalistisk. Alt som ikke umiddelbart kan verifiseres, blir enten ignorert, spottet eller regnet som fantasiforestillinger. Det er et hell at menneskesinnet nå viser seg å romme større erkjennelseskrefter enn hittil antatt og akseptert. Dette omfatter oppfattelsen av andre områder og dimensjoner i livet.

En annen grunn til at mennesker ikke umiddelbart aksepterer den spirituelle verden, er at våre guider ikke alltid er med oss. De følger oss ikke rundt hvert minutt på dagen. Vi trenger å lære å etablere bestemte tidspunkter og måter for kommunikasjon og persepsjon. Det krever en bevisst utvikling av sinnets psykiske evne til å oppnå større kontakt med disse spirituelle verdener. Graden av oppfattelse vil variere, alt etter hvor mye man anstrenger seg og holder ut.

Ofte er kontakten med den spirituelle verden godt i gang, men vi gjenkjenner den ikke for hva den er. De spirituelle vesenene kan komme til oss gjennom et hvilket som helst av våre sanseorganer. Vi ser dem kanskje som faktiske skikkelser, som farger, som dyr, bilder eller bare symboler. De kan fremstå som en skygge som går forbi, eller som en fin, utydelig form. Dette vil variere etter hvor utviklet dine psykiske evner er.

Vi kan også høre våre spirituelle guider. Dette kan forekomme både som noe indre og som noe utenfra. Ofte vil de som begynner å høre spirituelle vesener høre blide brummelyder, hvisking, ringelyder eller smell som ikke kan forklares med fysiske problemer eller med at huset slår seg osv. Litt etter litt kan lydene bli tydelige stemmer.

humble-heart.com

Den spirituelle verden

Det finnes utallige beskrivelser av den spirituelle verden fra forskjellige vinkler. Mystikere, clairvoyante og folk som har hatt ut-av-kroppen- og nær-døden-opplevelser har kommet med disse beskrivelsene. Det er høyst sannsynlig at vi alle bidrar med vår egen personlige oppfatning til denne verden.

Det finnes tre typiske forklaringer på hvorfor noen opplever denne fine dimensjonen av livet.

Den første er avvisende. Fenomenet eller opplevelsen avskrives som hallusinasjoner, svindel, misforståelser, overaktiv fantasi, osv.

Den andre er vitenskapelig-rasjonell. Den er som regel et forsøk på å avmystifisere alle aspekter av opplevelsen. Ved nær-døden-opplevelser forklares gjerne opplevelsen kun som et resultat av hypoksi (surstoffmangel i hjernen).

Den tredje forklaringen er det okkulte. Her utvikles begreper for å forklare den merkelige opplevelsen. Disse begrepene er både filosofiske og teologiske og i tidens løp har de vært både enkle og innviklede. Selv om mange mener at de fleste av dem er pseudovitenskap, kan de gi en fornuftig, filosofisk forklaring på noe som ofte føles vanskelig å få tak på.

En av de mest aksepterte okkulte oppfatninger vedrørende den spirituelle verden stammer fra østlig filosofi. I denne filosofien er det syv eksistensplaner, eller nivåer. Hvert plan har sine egne livsformer og energier. Forskjellige vesener er virksomme på forskjellige plan.

Her er en oversikt over de forskjellige eksistensplan og vesenene som befinner seg der, sett fra én av de okkulte oppfatningene.

Guddommelig plan. Her finnes guder og/eller gudinner

Monadisk plan. Her finner man de store planetariske åndene

Atmisk plan. Her finner man devaherskere, mestere

Buddhisk/intuitivt plan. Her finner man avatarer og adepter

Mentalt plan. Her finner man erkeenglene

Astralt plan. Her finner man devaer/engler

Eterisk/fysisk. Her finner man naturånder og elementaler.

Disse planene er på ingen måte kun begrenset til disse vesenene. Ytterligere beskrivelse av disse vesenene fra den spirituelle verden kan du finne i boken “Lær å arbeide med den spirituelle verden” av Ted Andrews.

For å forstå hvordan kontakten med de spirituelle vesener fungerer, må vi først forstå  noen av de mer subtile begrepene om den menneskelige essens, som er involvert i denne teorien.

Når vi gjør oss klar til å inkarnere i det fysiske liv, bygger vår spirituelle essens fine bånd av energi rundt seg selv. Disse fine legemene blir formet og brakt på linje med det voksende fosteret under graviditeten, og disse fine legemer setter vår spirituelle essens i stand til å integrere seg harmonisk med fosteret. De tjener som en bro, og ved hjelp av denne kan vi strekke vår bevissthet fra de fysiske og til de mer subtile og spirituelle deler av livet.

På denne måten forblir disse finere områdene en del av oss gjennom hele det fysiske liv. Alt vi behøver er å lære å strekke vår bevissthet til dem på en avbalansert og trygg måte.

De finere legemer utgjør en del av vår aura. Auraen er et energifelt som omgir din fysiske kropp. Når vi lærer å harmonisere alle de fine energiene og innstille dem åpner vi samtidig opp for de vesener som lever og virker i den spirituelle verden omkring oss.